Hosting / Moln

Servrar i en säker datahall

Gignos erbjuder serverkapacitet och Colocation i en säker serverhall med redundans på alla nivåer. Internetkapacitet, ström, kyla, backup osv.

Exempelprodukter som vi sköter

Gignos

Kontakta oss för mer info