Support

Ni har även möjlighet att få hjälp och stöd av oss, utan att teckna avtal

Gignos erbjuder olika nivåer av supportavtal.
Med en fördefinierad inställelsetid har ni prioritet i supportärenden och det ingår även ett antal timmar per månad för besök och hjälp på plats.

Varför ha ett supportavtal?

1

Prioritet

Dina supportärenden prioriteras och blir lösta snabbare än de som inte har något supportavtal.

2

Tekniker på schema

Vi inställer oss hos er några timmar i månaden eller veckan, per överenskommelse.

3

Få en enklare och bättre support

Gignos

Kontakta oss för mer info