Systemoptimering

Frisätt er IT-kompetens från "survival mode" till mer värde-skapande uppgifter

Med vår systemoptimering ser vi era applikationer som kravställare och er IT-miljö som resurser oavsett om ni har egen drift eller använder en extern Cloud lösning.

Er IT-miljö kommer kunna köras 30 % mer effektivt gentemot idag samtidigt som vi kan garantera att alla era applikationer får rätt prestanda vid rätt tidpunkt och i full drift. (Q & S)

Detta medför också imponerande kostnadssänkningar för hårdvara och licenser.

Lösningen integrerar med er Hypervisor och tar hänsyn till era definierade regelverk. Den kan vara helt automatisk, helt manuell eller en kombination av båda.Undvik att överinvestera i utrustning som inte nyttjas.

Inräknat en mängd realtidsparametrar om hela er virtuella miljö så kommer era applikationers prestandakrav avgöra vilken Host/Storage/Cloud som är den mest kostnadseffektiva & lämpligaste platsen.

Er IT-miljö kommer kunna köras 30 % mer effektivt gentemot idag samtidigt som vi kan garantera att alla era applikationer får rätt prestanda vid rätt tidpunkt och i full drift. (Q & S)

Detta medför också imponerande kostnadssänkningar för hårdvara och licenser.

Lösningen integrerar med er Hypervisor och tar hänsyn till era definierade regelverk. Den kan vara helt automatisk, helt manuell eller en kombination av båda.Undvik att överinvestera i utrustning som inte nyttjas.

Med vår systemoptimering ser vi era applikationer som kravställare och er IT-miljö som resurser oavsett om ni har egen drift eller använder en extern Cloud lösning.

Inräknat en mängd realtidsparametrar om hela er virtuella miljö så kommer era applikationers prestandakrav avgöra vilken Host/Storage/Cloud som är den mest kostnadseffektiva & lämpligaste platsen.

Er IT-miljö kommer kunna köras 30 % mer effektivt gentemot idag samtidigt som vi kan garantera att alla era applikationer får rätt prestanda vid rätt tidpunkt och i full drift. (Q & S)

Detta medför också imponerande kostnadssänkningar för hårdvara och licenser.

Lösningen integrerar med er Hypervisor och tar hänsyn till era definierade regelverk. Den kan vara helt automatisk, helt manuell eller en kombination av båda.

Undvik att överinvestera i utrustning som inte nyttjas.

Er IT-miljö kommer kunna köras 30 % mer effektivt gentemot idag samtidigt som vi kan garantera att alla era applikationer får rätt prestanda vid rätt tidpunkt och i full drift. (Q & S)

Detta medför också imponerande kostnadssänkningar för hårdvara och licenser.

Lösningen integrerar med er Hypervisor och tar hänsyn till era definierade regelverk. Den kan vara helt automatisk, helt manuell eller en kombination av båda.

Undvik att överinvestera i utrustning som inte nyttjas.

Gignos

Kontakta oss för mer info